nlfr

Algemene en bijzondere voorwaarden “B-Cover BUILDING”

B-Cover Property
(Brand en aanverwante risico’s)

Woning Premium (PDF)
Alle Risico’s Behalve Generali Belgium (PDF)
Bijzondere Voorwaarden B-Cover (PDF)

B-Cover Liability
(Burgerlijke Aansprakelijkheid van de Vereniging van Mede-Eigenaars, de individuele mede-eigenaars, de huisbewaarder, de leden van de raad van mede-eigendom en van alle aangestelden)

B.A. Ondernemingen Generali Titel I en Titel III (PDF)
Bijzondere Voorwaarden B-Cover (PDF)

B-Cover Profession
(Beroepsaansprakelijkheid van de interne syndicus, de leden van de Raad van mede-eigendom, de commissaris van de rekeningen en de VME)

B.A. Ondernemingen Generali Titel I en Titel III (PDF)
Bijzondere Voorwaarden B-Cover (PDF)

B-Cover Profession Compact
(Beroepsaansprakelijkheid van de leden van de raad van mede-eigendom en de commissaris van de rekeningen)

B.A. Ondernemingen Generali Titel III en IV (PDF)
Bijzondere Voorwaarden B-Cover (PDF)

B-Cover Profession Basic
(Beroepsaansprakelijkheid van de commissaris van de rekeningen)

B.A. Ondernemingen Generali Titel III en IV (PDF)
Bijzondere Voorwaarden B-Cover (PDF)

B-Cover Assistant
(Lichamelijke ongevallen (niet RSZ-plichtigen))

Arbeidsongevallen (wet 10/4/1971) Generali GE2395 – 02.2009 (PDF)
Bijzondere Voorwaarden B-Cover (PDF)

B-Cover Workman
(Arbeidsongevallen (RSZ-ingeschrevenen))

Arbeidsongevallen (wet 10/4/1971) Generali GE2395 – 02.2009 (PDF)
Bijzondere Voorwaarden B-Cover (PDF)

B-Cover Legal
(Juridische geschillen – Alle risico’s behalve)

Rechtsbijstand Euromex NAV102011 (PDF)
Bijzondere Voorwaarden B-Cover (PDF)

B-Cover Legal Compact
(Juridische geschillen – Genoemde gevaren)

Rechtsbijstand Euromex NAV102011 (PDF)
Bijzondere Voorwaarden B-Cover (PDF)