nlfr

Prijs

Nooit geziene ruime waarborgen

Nooit geziene prijs

  • Verplichte verzekering Brand en aanverwante risico’s aan een premievoet van 0,76‰ inclusief taksen en kosten!
  • Keuzeverzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid aan €74,63 (*)
  • Keuzeverzekering Beroepsaansprakelijkheid aan €183,58 (*) (syndicus, raad van mede-eigendom, commissaris van de rekeningen en VME)
  • Keuzeverzekering Beroepsaansprakelijkheid van de leden van de raad van mede-eigendom en commissaris van de rekeningen aan €119,40 (*)
  • Keuzeverzekering Beroepsaansprakelijkheid van enkel de commissaris van de rekeningen aan €44,78 (*)
  • Keuzeverzekering Lichamelijke Ongevallen voor alle leden van de raad van mede-eigendom, syndicus evenals alle aangestelden en toevallige helpers aan €59,70 (*) per jaar voor bijvoorbeeld een building tot 10 panden…
  • Keuzeverzekering Arbeidsongevallen aan €43,19 (*) per werknemer
  • Keuzeverzekering Juridische geschillen volgens een “alle risico’s behalve” dekking tegen €39,36 (*) per pand voor bijvoorbeeld een building met maximum 10 panden
  • Keuzeverzekering Juridische geschillen ‘genoemde gevaren’ aan 0,041‰ op de verzekerde waarde van het gebouw

Vereenvoudigde administratie

Snelle en performante schaderegelingen