nlfr

Waarborgen die u op beide oren laten slapen

B-Cover PROPERTY

Een brandverzekering op basis van een “alle risico’s behalve” dekking met daar bovenop standaard inbegrepen:

  • 10% verhoging van de schadevergoeding ter vergoeding van de syndicuskosten
  • automatische afschaffing van de evenredigheidsregel
  • na gratis taxatie een onbeperkte dekking inclusief dekking voor privatieve en gemeenschappelijke verfraaiingen
  • verregaande afstanden van verhaal

B-Cover LIABILITY

Een verzekering voor de niet-contractuele aansprakelijkheid van de VME en alle betrokkenen (mede-eigenaars, leden van de raad van mede-eigendom, commissaris van de rekeningen en eventuele aangestelden van de VME).

B-Cover PROFESSION

Een verzekering voor de beroepsaansprakelijkheid van de interne syndicus (wettelijk verplicht!), de leden van de raad van mede-eigendom, de commissaris van de rekeningen en de VME.

B-Cover PROFESSION Compact

Verzekering beroepsaansprakelijkheid voor de leden van de raad van mede-eigendom en de commissaris van de rekeningen.

B-Cover PROFESSION Basic

Verzekering beroepsaansprakelijkheid voor de commissaris van de rekeningen.

B-Cover ASSISTANT

Een unieke oplossing voor het verzekeren van lichamelijke ongevallen van regelmatige of toevallige helpers van de VME.

B-Cover WORKMAN

De wettelijk verplichte verzekering arbeidsongevallen voor RSZ-plichtig personeel in dienst van de VME overeenkomstig de wet op de arbeidsongevallen (wet 10-04-1971).

B-Cover LEGAL

De meest volledige dekking voor juridische geschillen (alle geschillen uitgezonderd eigen bouw- en verbouwgeschillen waarvoor een vergunning vereist is).

B-Cover LEGAL Compact

Dekking voor juridische geschillen volgens het principe “genoemde gevaren”, meer bepaald voor de extra-contractuele geschillen.