nlfr

Sterke punten

Nooit geziene ruime waarborgen

De waarborg B-Cover Property combineert de ruimste waarborgen uit de bestaande formules ‘Genibizz Brand Handel‘ en de ‘Alle risico’s behalve’ van Generali met de op maat uitgewerkte ‘bijkomende waarborgen B-Cover’.

Nooit geziene prijs

Waarborg B-Cover Property voor:

  • verfraaiingen van mede-eigenaars en huurders van handelszaken vanaf 0,76 ‰ voor kantoor en tot slechts 1,52‰ voor bv. horeca (premievoeten inclusief taksen en kosten!)
  • inhoud vanaf 0,93 ‰ voor kantoor en tot slechts 1,76 ‰ voor bv. horeca (premievoeten inclusief taksen en kosten!)
  • waarborg “Diefstal en Bedrijfsschade” eveneens mogelijk tegen zeer gunstige tariefvoorwaarden

Snelle en performante schaderegelingen:

Door alles onder te brengen bij één verzekeraar, één verzekerings-tussenpersoon en uw dossier te laten beheren via de syndicus is er bij schade ook slechts één dossier, één expert, …