nlfr

Waarborgen

B-Cover Construct verzekert de schade aan of diefstal van de definitief op te richten goederen, het voorwerp van de werken zelf, met name:

 • de bouwwerken zelf met inbegrip van de erin te verwerken bouwmaterialen (vloeren, deuren,…) en -elementen (keukentoestellen, airco,…)
 • hun uitrusting: machines, toestellen en installaties

Tijdens de onderhoudsperiode zijn standaard gedekt:

 • schade aan de definitief opgerichte werken vastgesteld tijdens de onderhoudsperiode en te wijten aan een oorzakelijk feit voor deze periode (Full Makers)
 • dekking voor het  verschil in voorwaarden met een eventuele verzekering van de tienjarige aansprakelijkheid
 • materiële beschadigingen ten gevolge van een gebrek aan waterdichtheid voor zover dit risico niet wordt afgedekt door een andere nog lopende (brand)verzekering

Is eveneens gedekt:

 • Schade die tijdens de bouw-montage-testperiode en de onderhoudsperiode aan de definitief op te richten goederen optreedt en die te wijten is aan een foutief deel (Faulty Part) bv. concept- of rekenfout, tekenfout, eigen gebrek van de bouwmaterialen,…
 • Dekking aan het bestaand goed voor delen van het pand die niet ingericht of gerenoveerd worden, uitgebreid tot schade aan de gemeenschappelijke delen en andere panden in het gebouw
 • Bijkomende kosten als gevolg van een versneld herstel zoals versneld transport, overuren,…
 • Opzoekingskosten die het gevolg zijn van een gedekt schadegeval

B-Cover Construct biedt eveneens een aansprakelijkheidsverzekering voor het verschil in voorwaarden (DIC) en na uitputting van de polissen ‘Burgerlijke Aansprakelijkheid’ onderschreven door de deelnemers met een minimum van 25.000 euro, behalve voor de bouwheer, vrienden en familie.

Basiswaarborgen: Artikels 1382 – 1386 van het Burgerlijk Wetboek

Bijkomende waarborgen:

 • Artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek
 • Gekruiste aansprakelijkheid
 • Kabels en leidingen
 • Trillingen, verlaging van de grondwatertafel