nlfr

B-Cover HOME

Een oplossing die de eigenaar of huurder van een appartement waarvan het gebouw verzekerd is bij B-Cover een complete dekking biedt voor alle risico’s inzake brand en aanverwante gevaren.