nlfr

B-Cover PROPERTY

Op maat gemaakt voor de dekking Brand en aanverwante waarborgen voor:

  • extra verfraaiingen aangebracht in uw appartement
  • uw inhoud
  • uw huurdersaansprakelijkheid (indien u huurder bent)

De waarborg B-Cover Property biedt een waaier aan bijzonderheden:

  • een brandpolis met nooit geziene all risk dekkingen.
  • gratis verzekering van de privatieve verfraaiingen van elke mede-eigenaar van een appartement
  • gratis verhaalafstanden ten opzichte van familieleden, tijdelijke huurders of gebruikers en rechtspersonen waarin u belangen heeft.
  • afschaffing van de vrijstelling bij schade aan het gebouw of de verfraaiingen
  • versnelde schaderegeling door vereenvoudigde procedure
  • schade veroorzaakt door opzettelijke feiten van één der verzekerden is verzekerd