nlfr

Sterke punten

Nooit geziene ruime waarborgen

De waarborg B-Cover Property combineert de ruimste waarborgen uit de bestaande formule ‘Woning Premium’ en de ‘Alle risico’s behalve’ van Generali met de op maat uitgewerkte ‘bijkomende waarborgen B-Cover’.

Nooit geziene prijs

Waarborg B-Cover Property voor:

  • Verfraaiingen van mede-eigenaars of huurders aan een premievoet van 0,76‰ inclusief taksen en kosten!
  • Huurdersaansprakelijkheid aan een premievoet van 0,60‰ inclusief taksen en kosten!
  • Inhoud aan een premievoet van 0,93‰ inclusief taksen en kosten!
  • Waarborg diefstal aan zeer gunstige tarieven met belangrijke kortingen voor extra beveiligingen.

Snelle en performante schaderegelingen

Door alles onder te brengen bij de syndicus die uw gebouw beheert, bij één verzekeraar en bij één verzekeringstussenpersoon is er bij schade ook slechts één dossier, één expert,… en hierdoor een uiterst snelle en performante schaderegeling.