nlfr

Wat te doen bij schade?

Opgelet!
Iedere verzekerde schade wordt vergoed onder aftrek van de contractuele vrijstelling € 214,3 (per 01.01.2008), hetzij € 1.054,65 (01.01.2008) bij schade door natuurrampen (zoals overstroming of aardbeving)
Deze vrijstelling vervalt voor zover er eveneens schade is aan het gebouw dat tevens verzekerd is bij onze maatschappij.

  1. Tref alle nuttige maatregelen om de schade te beperken. Uw kosten zullen conform de polisvoorwaarden volledig terugbetaald worden.
  2. Maak foto’s van de schade en vooral van de oorzaak
  3. Bezorg aan uw contractbeheerder:
    • een ingevuld schadeaangifteformulier
    • indien mogelijk foto’s van de schade én de oorzaak van de schade
    • offertes voor de herstelling of vervanging en indien mogelijk de aankoopfacturen van de beschadigde voorwerpen