nlfr

Nummers van de takken en de titulatuur

1.a. Ongevallen behalve arbeidsongevallen
2. Ziekte
3. Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel
4. Casco rollend spoorwegmateriaal
5. Luchtvaartuigcasco
6. Casco zee- en binnenschepen
7. Vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen
8. Brand en natuurevenementen
9. Andere schade aan goederen
10.a. Verplichte verzekering der burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen
10.b. Verzekering aansprakelijkheid van de vervoerder
11. B.A. luchtvaartuigen
12. B.A. zee- en binnenschepen
13. Algemene B.A.
14. Krediet
15. Borgtocht
16. Diverse geldelijke verliezen
17. Rechtsbijstand
18. Hulpverlening