nlfr

Wat te doen bij schade?

Instructies bij schade

  • Tref alle nuttige maatregelen om de schade te beperken. Uw kosten zullen conform de polisvoorwaarden volledig terugbetaald worden.
  • Maak foto’s van de schade en vooral van de oorzaak
  • Bezorg aan uw contractbeheerder:
    • een ingevuld schadeaangifteformulier (vraag het schadeaangifteformulier aan via claims@b-cover.be)
    • indien mogelijk foto’s van de schade én de oorzaak van de schade
    • offertes voor de herstelling of vervanging en indien mogelijk de aankoopfacturen van de beschadigde voorwerpen