nlfr

Wat te doen bij schade?

Brand, stormschade, waterschade, glasbreuk, inbraakschade, vandalisme en alle andere schade verzekerd onder de waarborg B-Cover Property

Opgelet!
Iedere verzekerde schade wordt vergoed onder aftrek van de contractuele vrijstelling €214,3 (per 01.01.2008), hetzij € 1.054,65 (01.01.2008) bij schade door natuurrampen (zoals overstroming of aardbeving)!!

  1. Tref alle nuttige maatregelen om de schade te beperken. Uw kosten zullen conform de polisvoorwaarden volledig terugbetaald worden.
  2. Maak foto’s van de schade en vooral van de oorzaak
  3. Bezorg aan uw contractbeheerder:
    • een ingevuld schadeaangifteformulier
    • indien mogelijk foto’s van de schade én de oorzaak van de schade
    • offertes voor de herstelling of vervanging en indien mogelijk de aankoopfacturen van de beschadigde voorwerpen