nlfr

Wat te doen bij schade?

Schade aan derden ingevolge aansprakelijkheid, verzekerd onder de waarborg B-Cover Liability

  1. Bezorg zo spoedig mogelijk het schadeaangifteformulier aan uw contractbeheerder (zie uw polis). Hij zal u bijstaan met advies en ondersteuning.
  2. Bezorg alle correspondentie die u ontvangt van de tegenpartij of zijn verzekeraar of andere instanties (politie, gerecht,…) aan uw contractbeheerder.