nlfr

Wat te doen bij schade?

Lichamelijke schade ingevolge een ongeval van een verzekerde persoon, verzekerd onder de waarborgen B-Cover Assistant of B-Cover Workman

Het slachtoffer is niet RSZ-ingeschreven (waarborg B-Cover Assistant)
Het slachtoffer is RSZ ingeschreven (waarborg B-Cover Workman)