nlfr

Wat te doen bij schade?

Juridisch geschil verzekerd onder de waarborg B-Cover Legal of B-Cover Legal Compact

Bezorg zo spoedig mogelijk een schadeaangifteformulier  aan uw contractbeheerder (zie uw polis). Hij zal u bijstaan met advies en ondersteuning in uw dossier.